เชียงใหม่ ทำบุญสืบชะตาเมือง ประจำปี 2566 ต่ออายุบ้านเมือง สร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชน และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

395

จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญสืบชะตาเมือง ประจำปี 2566 ต่ออายุบ้านเมือง สร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชน และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.39 น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง อายุประชาชน ขอพรให้ประสบแต่เรื่องดี ๆ และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวล ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ

INyOol.jpg

โดย “พิธีสืบชะตาเมือง” ได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 10 จุด คือบริเวณประตูเมืองทั้ง 5 ประตู ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก บริเวณแจ่งเมืองทั้ง 4 แจ่ง ได้แก่ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต๋ำ และสะดือเมือง และที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (กลางเวียง) ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง โดยจุดพลุให้สัญญาณพิธี จากบริเวณกลางเวียง เพื่อส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทุกจุดบริเวณรอบตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีรวมทั้งหมด 27 รูป

INyqIt.jpg

ทั้งนี้ นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดย พญามังรายมหาราช พร้อมกับอำมาตย์ ทวยราษฎร์ทั้งหลาย ซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัย และพญางำเมืองแห่งนครพะเยา ผู้เป็นปิยสหาย ให้คำปรึกษา นครนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1838-1839 ขนานนามว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีต ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณี และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ คือ คัมภีร์มหาทักษา ประกอบด้วย บริวารเมือง อายุเมือง เดชเมือง ศรีเมือง มูลเมือง อุตสาหเมือง และกาลกิณีเมือง

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

INyUCP.jpgINyEte.jpgINybJk.jpgINylfv.jpg