Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประชุมเชิงสัมมนา “เราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ” ขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ

เชียงใหม่ประชุมเชิงสัมมนา “เราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ” ขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ

-

เชียงใหม่ประชุมเชิงสัมมนา “เราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ” ขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ และมีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     วันนี้ (28 ส.ค. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่องเราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ หรือ Chiang Mai go Clean เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ

     จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การขนส่ง และค้าขาย ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทำให้ในแต่ละปีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณขยะมากถึง 6 แสนตัน และถูกกำจัดด้วยวิธีการฝังลบ และมีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ถึงประมาณ 4 หมื่นตันต่อปี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ

     การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการเสนอผลการการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1(เชียงใหม่) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Must Read

เปิดตัวหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท...

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท ต่อเดือน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดย บจก.สถาพรคอนสตรัคชั่น  คุณสถาพร  ชายมินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาพรคอนสตรัคชั่น ครบรอบ...
error: Alert: Content is protected !!