Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประชุมเชิงสัมมนา “เราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ” ขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ

เชียงใหม่ประชุมเชิงสัมมนา “เราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ” ขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ

-

เชียงใหม่ประชุมเชิงสัมมนา “เราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ” ขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ และมีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     วันนี้ (28 ส.ค. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่องเราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ หรือ Chiang Mai go Clean เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ

     จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การขนส่ง และค้าขาย ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทำให้ในแต่ละปีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณขยะมากถึง 6 แสนตัน และถูกกำจัดด้วยวิธีการฝังลบ และมีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ถึงประมาณ 4 หมื่นตันต่อปี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ

     การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการเสนอผลการการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1(เชียงใหม่) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Must Read

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม “โรงแรมดาราเทวี” ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชย รวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม "โรงแรมดาราเทวี" ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชยรวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด หลังจากโรงแรมดาราเทวี โรงแรมหรูระดับห้าดาวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยยังค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานอีกเกือบ 300 คน จนทำให้กลุ่มพนักงานรวมตัวร้องแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือ ก่อนที่ทางโรงแรมจะประกาศเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา และ กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีด้วยราคาเริ่มต้น 2,116...
error: Alert: Content is protected !!