เปิดตำนานวัดพระธาตุดอยคำ สู่ประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ 10 มิ.ย. 66 นี้

787

เปิดตำนานวัดพระธาตุดอยคำ สู่ประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ 10 มิ.ย. 66 นี้

วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมือง เพียง 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำสร้างในสมัยพระนางจามเทวี กษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยมีพระโอรสทั้งสองเป็นผู้สร้าง ในปีพ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่สวยงาม เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ” พ.ศ.2509 ขณะนั้นเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่นพระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีประชาชนมากราบไหว้ขอพร พระเจ้าทันใจ ที่ศักดิ์สิทธิ์และโด่งดังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนมีผู้คนมาบนบานสานกล่าวและแก้บนด้วยดอกมะลิเป็นจำนวนมาก ทุกปีหลังจากวันวันวิสาขบูชา 1 อาทิตย์ กลางคืนจะมีประชาชนพร้อมใจกันนำเครื่องสักการะเดินขึ้นดอย เพื่อร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุประจำปี จนเกิดเป็นประเพณีต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ จนถึงปัจจุบัน

I0ZENb.jpg

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มี 2 ดอยที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ดอยสุเทพ ที่เรียกว่าดอยเหนือ และดอยคำ ที่เรียกว่าดอยใต้ โดยคืนก่อนวันวิสาขบูชาประชาชนจะพากันเดินขึ้นสักการะดอยสุเทพ หลังจากนั้นอีก 1 อาทิตย์ จะเดินขึ้นสักการะวัดพระธาตุดอยคำและจะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุ ในวันต่อมา สำหรับพระธาตุดอยคำทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำอย่างสมเกียรติ พร้อมทั้งได้จัด “งานต๋ามฮีต ตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ ” ปีนี้เป็นปีที่ 18 โดยมีกำหนดการ คือ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 จัดฉลองสมโภชทุกคืน จะมีเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา ร่วมปฏิบัติธรรมและมีการแสดงทางวัฒนธรรมตลอดงาน วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 จัดให้มีพิธีอัญเชิญน้ำสรงขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำ เวลา 18.00 น. จะประกอบพิธีขออัญเชิญ และพิธีเปิดงาน ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ จากนั้นเคลื่อนขบวนขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำตามประเพณีต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ โดยรถบุษบกและมีขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา ตลอดเส้นทางจะ มีบริการน้ำดื่ม โรงทาน และมีพยาบาลประจำจุด คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านการรักษาความสะอาดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรนั้น ทางคณะกรรมการได้มีการเตรียมการไว้พร้อมแล้ว สำหรับวันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จัดให้มีพิธีบวงสรวงพระนางเจ้าจามเทวี และพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยคำ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและร่วมกิจกรรม”สรงน้ำพระธาตุและงานต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ ” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน

I0ZOUf.jpg
I0Zbra.jpg
I0Zl0q.jpg