จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 พร้อมพิธีมอบโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

172

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 พร้อมพิธีมอบโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566

blank

blank

blank

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน ในการร่วมงาน พร้อมแสดงความยินดีกับพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติองค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

blank

blank

โดยภายในงาน ได้มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการ, การแสดงชุดรวมพลังคน Gen Z, การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ รวมไปถึงบูธจาก FIX ที่ร่วมแจก TEST ของ FIX CLASSIC พร้อมบริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ จากพยาบาลวิชาชีพโดยตรง นำทีมโดย “คุณศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย” CEO บริษัท ฟิกซ์ แฮปปี้เนส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย FIX ที่มุ่งเน้นถึงการดำเนินการ ว่าเกิดจากความตั้งใจของตนเอง ที่อยากจะหาตัวช่วยเพื่อเลิกบุหรี่ของครอบครัว จึงได้เกิดการต่อยอด คิดค้น และศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจัง เพื่อเกิดความมั่นใจ จนสามารถจัดจำหน่าย FIX ในท้องตลาดมายาวนานมากกว่า 8 ปี และยังยืนหยัด พร้อมจะสนับสนุนให้ผู้ที่สูบบุหรี่ ได้ทำการลด ละ เลิก ตลอดจนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากควันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง ในภายภาคหน้าต่อไป

blank

ช่องทางการจัดจำหน่าย FIX CLASSIC หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…
▪️Tiktok : fix2015thailand
หรือ Central food hall และ Top Market 12 สาขาทั่วภาคเหนือ และ Central food hall at Central world

blank
blank blank     blank blank blank blank blank

blank