“เสรีพิศุทธ์” โพสต์ถามควรให้อภัยหรือไม่ หลัง “สนธิญา” เขียนหนังสือขอประทานโทษ บอกสัญญาจะไม่ทำให้ระคายเคืองตลอดชีวิต

920

“เสรีพิศุทธ์” โพสต์ถามควรให้อภัยหรือไม่ หลัง “สนธิญา” เขียนหนังสือขอประทานโทษ บอกสัญญาจะไม่ทำให้ระคายเคืองตลอดชีวิต

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า สนธิญา สวัสดี มีหนังสือมากราบขอประทานโทษผมจากกรณีที่ถูกศาลอาญาชั้นต้นพิพากษาจำคุก 6 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท โทษจำรอลงอาญา 2 ปีและศาลแพ่งพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก2ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เนื่องจากคดีนี้สังคมเรียกร้องให้ผมดำเนินคดีคุณสนธิญา จึงขอความเห็นด้วยครับ ควรให้อภัย หรือ ไม่ควรให้อภัย

ทั้งนี้ในหนังสือดังกล่าว มีข้อความระบุ เรื่อง การกราบขอประทานโทษ และ การโอกาสเข้าพบเพื่อกราบขอประทานโทษ และ ขออภัยใน เหตุการณ์ที่ผ่านมาในทางการเมืองตั้งแต่ ปี 2563 ถึง พ.ศ. 2566 ที่เป็นคดีความอยู่ในขณะนี้ และถอนเรื่อง ร้องเรียนทั้งหมดที่มีต่อท่านในทุกหน่วยงาน และ จะไม่ล่วงเกินท่านต่อไปตลอดชีวิต และ ยินดีรับใช้ต่อท่าน ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน

กราบเรียน ท่าน พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ตามที่ข้าพเจ้านาย สนธิญา สวัสดี ได้กระทําการนําเอาข้อความที่ผ่านๆ มาในระบบสื่อสารออนไลน์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตในหลายประเด็น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และ ที่มีการ ร้องในหน่วยงานต่างๆหลายประการเช่น ในหน่วยงาน ป.ป.ช.หน่วยงาน กกต.ที่กําลังมีเรื่องตรวจสอบกัน อยู่ในขณะนี้นั้น ทั้งๆที่ข้าพเจ้ากระทําไปด้วยความสุจริตใจ เพื่อต้องการคําตอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ตัว ข้าพเจ้าเอง และประชาชนที่ทวงถาม ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ ความจริงที่ปรากฏ และ ทําให้ท่าน พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช เสียหาย ด้วยประการหนึ่งประการใด หรือ การที่ข้าพเจ้าได้รับเอกสารมาไม่ ถูกต้องตามความจริง และ ถูกดําเนินการฟ้องร้องจากท่านอยู่ในขณะนี้

ข้าพเจ้ากราบขอความกรุณาเมตตา เพื่อให้โอกาสแก่ข้าพเจ้า ในการกระ ทําที่ทําให้ท่านเสียหาย และ ไม่ตรงกับความจริงในบางประการ ที่ข้าพเจ้ากราบเรียนว่า ข้าพเจ้าไม่เคยมี เรื่องโกรธเคืองท่านเป็นการส่วนตัว หรือ ในเรื่องประการหนึ่งประการใด และ ที่ข้าพเจ้ากระทําไปเป็นเรื่อง ของการต้องการทราบความจริงที่อาจทําให้ท่านเสียหาย

ข้าพเจ้ากราบขอโอกาสเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาเพื่อกราบขอประทานโทษท่าน และ แสดงเจตนาเพื่อที่จะถอนเรื่องทั้งหมดที่มีต่อท่านในทุกๆหน่วยงานที่ข้าพเจ้าร้องเรียนต่อท่าน และ กราบเรียนว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทําการใดๆที่ทําให้ท่านเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของข้าพเจ้าอีกต่อไปตลอดชีวิต และ ข้าพเจ้ายินดีรับใช้ท่านในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เพื่อประเทศ และ ประชาชนสืบไป

อนึ่งข้าพเจ้าเคยมากราบเรียนเพื่อขอเข้าพบ กราบเรียนท่านมาแล้ว จํานวน 2 ครั้งโดยข้าพเจ้าเดินทางมาที่ทําการพรรคเสรีรวมไทยของท่านในช่วงปี 2565 และ ทําจดหมายส่ง มาเป็นระบบ EMS ถึงท่าน มาเพื่อท่านกรุณาเมตตาพิจารณาเพื่อท่านเมตตายกโทษ และ ขออภัยท่าน มาแล้ว และ ข้าพเจ้าก็เคยลงในระบบสื่อสารออนไลน์ “ เฟซบุ๊ก “ส่วนตัว ชื่อ สนธิญา สวัสดี ของข้าพเจ้า กราบขอประทานโทษท่านไปแล้วเป็นเวลากว่า 15 วันที่ผ่านมา และ ข้าพเจ้าได้ทําหนังสือเพื่อถอนเรื่องใน ทุกๆอย่างไปแล้วในหน่วยงาน กกต.ที่มีต่อท่านในปี 2565 ที่ผ่านมา

ครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงกราบเรียนมาเพื่อท่านโปรดเมตตากรุณาต่อ ข้าพเจ้าเพื่อเข้ามากราบขอโทษ และ ขออภัย และ จะถอนเรื่องทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านในทุก หน่วยงานทันที และ กราบสัญญาว่าข้าพเจ้า จะไม่กระทําการใดๆให้ท่านระคายเคืองล่วงเกิน ท่านในทุกๆเรื่องต่อไปตลอดชีวิต และ จะถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณและให้โอกาสในชีวิตกระผมใหม่

เพื่อท่านโปรดพิจารณาเมตตาให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าด้วยครับ กราบขอแสดงความนับถืออย่างสูงยิ่ง

ทั้งนี้มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายสนธิญา ยื่นร้อง พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ ไปหลายหน่วยงาน และ ถูกฟ้องกลับ ศาลสั่งจำคุก 6 เดือนปี รอลงอาญา 2 ปี ไปก่อนหน้านี้