ฟิลิปปินส์ เสนอไอเดีย ห้ามครูสั่งการบ้านนักเรียน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ชี้ควรได้เด็กพักผ่อนหลังเรียนหนัก

85

26 พ.ค. 66 – สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายแซม เวอร์โซซา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ได้เสนอร่างกฎหมายให้โรงเรียนในฟิลิปปินส์ยกเลิกการให้การบ้านเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องมาจากเล็งเห็นว่าเด็กนักเรียนในปัจจุบัน เรียนหนักเกินไป โดยไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้

จากข้อมูลเด็กนักเรียนฟิลิปปินส์ในต่างจังหวัดใช้เวลาเรียนกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนนักเรียนในเมืองใช้เวลาเรียนแค่ 6 ชั่วโมงต่อวัน แต่ปัจจุบันปัญหาจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น แต่บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ ทำให้ครูชดเชยด้วยการสั่งการบ้านเพิ่มขึ้น

นายเวอร์โซซาระบุว่า การบ้านควรมอบหมายในวันปกติและควรเป็นการบ้านที่ใช้เวลาทำไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้เด็กได้พักผ่อน อีกทั้งเด็กบางคนที่ฐานะยากจนไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ในการทำการบ้าน

ที่มา : theguardian