การศึกษาออสซี่คาด! คนทั่วโลก “ปวดหลัง” ทะลุ 800 ล้านคน ในปี 2050 สาเหตุมาจากปัจจัยด้านอาชีพ การสูบบุหรี่ และน้ำหนักตัว

118

25 พ.ค. 66 – จากการศึกษาของออสเตรเลียที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Rheumatology ระบุว่า ประชากรมากกว่า 800 ล้านคนจะมีอาการปวดหลังส่วนล่างภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) เพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์จากปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

การศึกษาซึ่งเป็นการวิเคราะห์ของ Global Burden of Disease Study 2021 แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา จำนวนผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่างมีจำนวนมากกว่าครึ่งพันล้านคน ในปี ค.ศ. 2020 มีผู้ป่วยโรคปวดหลังประมาณ 619 ล้านราย

อาการปวดหลังเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการในโลก หากไม่ดำเนินการอย่างถูกต้อง อาการปวดหลังส่วนล่างอาจกลายเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะสุขภาพจิต กระบวนการทางการแพทย์ที่รุกราน และความพิการอย่างมาก นักวิจัยกล่าว

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาวะความพิการอย่างน้อย 1 ใน 3 ที่เชื่อมโยงกับอาการปวดหลัง มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านอาชีพ การสูบบุหรี่ และน้ำหนักเกินเกณฑ์

ความเข้าใจผิดที่แพร่หลายคืออาการปวดหลังส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ใหญ่ในวัยทำงาน แต่จากการศึกษายืนยันว่าอาการปวดหลังส่วนล่างพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ พบสูงในเพศหญิงเมื่อเทียบกับเพศชาย

นอกจากนี้ข้อมูลยังเผยว่าออสเตรเลียจะพบจำนวนคนปวดหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ภายในปี 2050 ขณะที่จำนวนคนปวดหลังจะเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญมากที่สุดในเอเชียและแอฟริกา

ที่มา : onmanorama