วิจัยชี้! การเดินช้อปปิ้ง ช่วยให้อายุยืน-สุขภาพดี

126

วิจัยชี้! การเดินช้อปปิ้ง ช่วยให้ชีวิตยืนยาวได้มากขึ้น การได้ออกไปพบเพื่อนหรือเพียงแค่ออกไปเปิดหูเปิดตานอกบ้านสามารถช่วยขจัดความเหงาและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจ

นักวิจัยซึ่งตีพิมพ์ผลงานในเจอร์นัล ออฟ เอพิเดมิโอโลจี้ แอนด์ คอมมิวนิตี้ เฮลธ์ฉบับออนไลน์ ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในไต้หวัน การติดตามผลว่าพบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีอายุยืนยาวขึ้น โดยดูจากข้อมูลใบมรณะบัตรทั่วประเทศระหว่างปี 1999-2008 สิ่งที่พบคือกลุ่มตัวอย่างที่ออกไปซื้อของทุกวันอายุยืนกว่าคนที่ออกจากบ้านไปจับจ่ายน้อยครั้งกว่า แม้พิจารณาจากสภาพร่างกายและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ด้วยก็ตาม การออกไปช้อปปิ้งทุกวันลดโอกาสในการเสียชีวิตระหว่างช่วงเวลาที่ทำการศึกษาลงกว่า 1 ใน 4 เทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ออกไปซื้อของเป็นประจำ ชายสูงวัยที่ออกไปซื้อของบ่อยๆ มีสถิติการมีชีวิตรอดสูงกว่า โดยลดโอกาสเสียชีวิตลง 28% ขณะที่หญิงสูงวัยมีโอกาสเสียชีวิตน้อยลง 23%

ทีมนักวิจัย นำโดยดร.หยูฮุงชาง จากสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติในไต้หวัน ยอมรับว่าคนที่ช้อปปิ้งเป็นประจำอาจเป็นคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วจึงสามารถทำเช่นนั้นได้ “ผู้สูงวัยที่ออกไปซื้ออาหารไม่บ่อยนักอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนโภชนาการที่จำเป็นต่อการรักษาสุขภาพ จึงอาจเกี่ยวข้องกับการออกไปซื้อของที่จำกัดและโภชนาการด้อยคุณภาพ”

อย่างไรก็ตาม การออกไปช้อปปิ้ง การได้พบปะผู้คนหรือแค่เปิดหูเปิดตาอาจเป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคมและจิตใจ “เปรียบเทียบกับกิจกรรมทางร่างกายยามว่างอื่นๆ เช่น การออกกำลังกายแบบมีพิธีรีตองที่มักต้องใช้แรงกระตุ้นและบางครั้งต้องการคำแนะนำระดับมืออาชีพแล้ว การช้อปปิ้งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำเป็นประจำและทำได้ง่ายกว่า”

ที่มา : MGR Online