อาจารย์-นิสิต ม.พะเยา ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึงธรรมนัส-ส.ส.พะเยา โหวตนายกฯ จากพรรคก้าวไกล

2730

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. กลุ่มอาจารย์และนิสิตเพื่อประชาธิปไตยและพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชมรมวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนิสิต นักศึกษา สำนักข่าวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลต่างๆ ได้ร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึกถึง ส.ส.พะเยา 3 เขต ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายจีรเดช ศรีวิราช และนายอนุรัตน์ ตันบรรจง

โดยในหนังสือดังกล่าว ระบุความว่า “121,462 คือคะแนนเสียงที่คนพะเยาเทใจให้กับผู้สมัคร ส.ส. ผู้ซึ่งพวกเขาได้ไตร่ตรองมาแล้วอย่างดีว่า สามารถฝากผีฝากไข้ ฝากปากท้อง ฝากอนาคต และฝากเสียงเข้าไปเปล่งในสภาผู้แทนราษฎรได้” ชาวพะเยาเคยฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับตระกูลตันบรรจงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน และเคยฝากไว้กับ ส.ส. อีกสองท่านในคราวก่อนดังกล่าว แปลเจตนารมณ์ได้ว่าชาวพะเยายังคงเคารพและศรัทธาในความวิริยะอุตสาหะเพื่อสังคม และคนพะเยาของ ส.ส.ทั้งสามท่านเสมอมา และอาจจะตลอดไป

ชาวพะเยาไม่เคยเสียใจ แม้จะถูกค่อนขอดว่าเป็นจังหวัดภาคเหนือสีน้ำเงินท่ามกลางวงล้อมของสีส้มและแดงก็ตาม คนจังหวัดอื่นไฉนเลยจะเข้าใจบริบทสังคมการเมืองพะเยา หัวจิตหัวใจของความเป็นพะเยา ตลอดจนความเป็นมาในอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และความคาดหวังต่ออนาคตเท่ากับคนพะเยาได้ พวกเราเชื่อว่า การเลือกตั้งเป็นทั้งหน้าที่ เป็นสิทธิอันพึงมี และเสรีภาพอันสามารถแสดงออกด้วยความแข็งแกร่ง มิต้องเกรงใจใคร

นอกจากตัวเลขข้างต้นแล้ว ยังมีอีก 2 ตัวเลขที่แสดงเจตจำนงของคนพะเยา นั่นก็คือ 115,484 และ 108,078 จำนวนแรกคือเสียงที่ให้กับพรรคเพื่อไทย จำนวนที่สองคือเสียงที่ให้กับพรรคก้าวไกล ทั้งสองเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดจากระบบบัญชีรายชื่อของคนพะเยา รวมแล้วเป็น 73.50% ของจำนวนผู้มาออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดพะเยา (ตามข้อมูลของ กกต. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)

ในนามของคนพะเยาที่เลือก ส.ส. ทั้งสามท่าน และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เลือกแต่ก็เป็นราษฎรของท่าน ในนามองค์กรที่ก่อตั้งในพื้นที่ของท่าน และในนามผู้คนที่เข้ามาเล่าเรียนและทำงานในพื้นที่ของท่าน พวกเราขอฝากเสียงจากคนพะเยา 223,562 ชีวิต เพื่อแปลงและเปล่งเป็น 3 เสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคก้าวไกลเสนอ และพรรคเพื่อไทยเห็นชอบ หรือก็คือตามเจตจำนงที่แท้จริงของคนพะเยานั่นเอง

ส.ส.ของคนพะเยา พรรคและนายกรัฐมนตรีของคนพะเยา หากเป็นไปได้เช่นนั้น นอกจากท่านทั้งสามจะเป็นดั่งฮีโร่ของชาติ เป็นนักการเมืองผู้มีน้ำใจและจิตวิญญาณนักกีฬาตัวจริง พวกท่านก็จะยังคงเป็น ส.ส. ในใจของพวกเราตลอดไป”

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ