กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ (14-20 พ.ค. 66) เสียชีวิตพุ่ง 64 คน ป่วยเพิ่ม 2,632 คน

188

22 พ.ค. 66 – กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2566

ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
จำนวน 2,632 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 376 ราย/วัน
ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)
จำนวน 64 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 7 ราย/วัน

ผู้ป่วยสะสม 15,069 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)
เสียชีวิตสะสม 384 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

ผู้ป่วยปอดอักเสบ 401 ราย
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 226 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

FRSvun.png