กกต.เร่งพิจารณารับรอง ส.ส. ยึดขั้นตอนตามกฎหมาย หากไร้ทุจริตพร้อมประกาศทันที ย้ำต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน หลังวันเลือกตั้ง

12

22 พ.ค. 66 – นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 ที่กำหนดให้ กกต.ต้องตรวจสอบเบื้องต้น และเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

“ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ว่ามีกรณีใดที่มีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ซึ่งต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนจะนำไปสู่การประกาศผลการเลือกตั้งประเภทต่างๆ จะพยายามดำเนินการให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็ว และตระหนักดีถึงกระแสสังคม แต่ต้องดำเนินการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมด้วย จะพยายามประกาศผลโดยเร็วที่สุด” นายอิทธิพรกล่าว