11.50 น. รับแจ้ง มีไฟลุกไหม้สายไฟ สายสื่อสาร หน้าโรงแรมดิเอ็มเพลส

11.50 น. รับแจ้งจากตำรวจ 191 ว่ามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มที่หน้าโรงแรมดิเอ็มเพลส ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีไฟลุกไหม้สายไฟ สายสื่อสารด้วย รถดับเพลิงเทศบาลฯ เข้าดำเนินการแล้ว ณ จุดเกิดเหตุ

www.CM108.com รายงาน