รพ.น่าน เตือนระวัง “เห็ดพิษ” ไม่รู้จักห้ามกิน! พบผู้ป่วยแล้ว 2 ราย มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว

261

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 งานป้องกันควบคุมโรค และระบาดวิทยา รพ.น่าน แจ้งว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากการรับประทานเห็ดพิษเข้ารับการรักษาที่ รพ.น่าน จำนวน 2 ราย เป็นชาวบ้าน ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน โดยผู้ป่วยได้แจ้งว่า รับประทานผัดเห็ดขี้ควาย เป็นมื้ออาหารกลางวัน หลังจากนั้นตอนเย็นผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว มากกว่า 10 ครั้ง จึงได้นำส่งการรักษามายัง รพ.น่าน

รพ.น่าน จึงขอแจ้งพี่น้อง ประชาชน ให้เพิ่มความระมัดระวัง ตามข้อแนะนำ เพื่อความปลอดภัยใน การบริโภคเห็ด ดังนี้
1. ระมัดระวัง การนำเห็ดมาประกอบอาหาร หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก ไม่ทราบชนิดแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ไม่ควรนำมาบริโภคโดยเด็ดขาดโดยเฉพา: เห็ดป่า หรือเห็ดที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคย ควรบริโภคเห็ดที่เรารู้จัก แน่ใจ หรือเห็ดที่เพาะได้ทั่วไป
2. จดจำเห็ดพิษที่สำคัญ ซึ่งมีพิษรุนแรงถึงตายได้ แล้วหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดพิษโดยเห็ดขี้ควาย มีลักษณะหมวกเป็นรูปกระทะคว่ำแล้วแบนลง ผิวสีฟางข้าวอมเหลืองกลางหมวก มีสีน้ำตาลอมเหลือง มีเกล็ดเล็กๆ กระจายออกไปยังขอบหมวก ขอบมีริ้วสั้นๆโดยรอบ ครีบสีน้ำตาลดำ ส่วนกลางกว้างกว่า ปลายทั้งสองข้าง ไม่ยึดติดกับก้านชอบขึ้นเป็นดอกเดี่ยวกลุ่มละ 4-5 ดอก บนพื้นดินที่มีมูลสัตว์พวกมูลวัว มูลควายแห้ง
*ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ห้ามกินเด็ดขาด อันตรายถึงชีวิต

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "พากรดหาមสาตาอก PUBLIC กรมควบคุมโรค เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ เห็ด" Disease Control เห็ดพิษ เห็ดระโงกเหลืองก้านตัน เห็ดกินได้ เห็ดกระโดงตีนตัน เห็ดแดงกุหลาบ เห็ดคล้ายเห็ดโคน เห็ดระโงกขาว เห็ดไข่เหลือง เห็ดโคน เห็ดข่า เห็ดโคนฟาน เห็ดตอมกล้วยแห้ง เห็ดขี้ควาย เห็ดก่อเหลือง เห็ดไข่ เห็ดกูด เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ เห็ดมันปูใหญ่ เห็ดดอกกระถิน เห็ดตับเต่า เห็ดน้ำแป้ง เห็ดหล่มกระเจียว เห็ดเผาะ(มีราก) เห็ดแดงก้านแดง เห็ดข้าวเหนียว เห็ดเผาะ (ไม่มีราก) เห็ดพุงหมู เห็ดขี้วัว เห็ดไข่หงษ์ เห็ดโคนส้ม เห็ดมันปู กรมควบคุมโรค DDC Department Disease Control เห็ดจั่น ( andHealth B สายด่วน 1422"

Facebook Comments