ตำรวจสอบสวนกลาง รวบนายอำเภอ พร้อมเงินคาโต๊ะ เรียกรับส่วยใบอนุญาตบ่อนไก่ชน

4374

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. รวบนายอำเภอแม่วงก์ เรียกรับส่วยใบอนุญาตบ่อนไก่ชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท., ป.ป.ช. และ ป.ป.ง. ร่วมกันจับกุม นายประสิทธิ์ฯ (นายอำเภอแม่วงก์) อายุ 60 ปี โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” มาตรา 157 สถานที่จับกุม บริเวณห้องทำงาน อาคารที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

FwJvBu.jpg

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าผู้เสียหายได้รับอนุญาตเป็นผู้เปิดบ่อนไก่ชน ในเขตอำเภอแม่วงก์ (โดยมีใบอนุญาตเป็นรายปี) แต่จะต้องมีการขอใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน (พ.น.4) ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการยื่นคำขอเป็นรายเดือน โดยวิธีการขออนุญาต คือ ผู้ขอจะต้องไปยื่นใบคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน (ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอ) เพื่อให้นายอำเภอเป็นผู้ลงนามในใบคำร้องเพื่อยื่นต่อในระดับจังหวัด ถ้านายอำเภอไม่ลงนามในเอกสารดังกล่าว ก็จะไม่ยื่นเรื่องขออนุญาตในระดับจังหวัดได้

FwJaG0.jpg

ซึ่งทางผู้ต้องหา ได้พยายามทวงถามเงินค่าดูแลจากผู้เสียหาย และข่มขู่ว่าถ้าไม่จ่ายก็ปิดบ่อนไก่ชนไปเลย ผู้เสียหายจึงพยายามหาเงินมาจ่ายให้ โดยนัดจ่ายเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2566 จำนวน 2 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท และในวันที่ 19 พ.ค.2566 นัดหมายจะจ่ายที่เหลือและจ่ายล่วงหน้า อีก 3 เดือน (รวมเป็น 4 เดือนเป็นเงิน 12,000 บาท)

FwJGqZ.jpg

ก่อนถูกเจ้าหน้าที่วางแผนเข้าทำการจับกุมตัวได้พร้อมเงินของกลางที่ตัวผู้ต้องหา จึงได้แจ้งพฤติการณ์ในการกระทำผิด และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปปป. เพื่อทำการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำส่งสำนวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตามกฎหมายต่อไป

FwJXlR.jpg