อุตุฯ โลกเตือน อีก 5 ปีข้างหน้า อาจร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ สาเหตุมาจากก๊าซเรือนกระจก และเอลนีโญ

207

18 พ.ค. 66 – องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ออกมาคาดการณ์ว่า ปี 2566-2570 จะเป็นช่วง 5 ปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ สาเหตุมาจาก ก๊าซเรือนกระจก และเอลนีโญ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

อุณหภูมิจะอยู่ในระดับเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงปารีส ฉบับปี 2558 ที่ประเทศต่างๆ ตกลงร่วมกันว่า จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส เหนือระดับเฉลี่ยระหว่างปี 2393-2443 และจำกัดไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส หากเป็นไปได้ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเมื่อปี 2565 อยู่ที่ 1.15 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2393-2443

WMO กล่าวว่า มีโอกาส 66% ที่อุณหภูมิพื้นผิวโลกประจำปีจะสูงเกิน 1.5°C เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในปี 2566-2570 โดยมีช่วง 1.1°C ถึง 1.8°C คาดการณ์สำหรับแต่ละแห่ง ห้าปีนั้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลต่อสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม

ที่มา : freemalaysiatoday / timesofisrael