องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะเลี่ยงใช้ “สารให้ความหวานแทนน้ำตาล” เพื่อควบคุมน้ำหนัก ชี้ไม่มีประโยชน์ระยะยาว และเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรค

934

18 พ.ค. 66 – องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแนวทางใหม่เกี่ยวกับสารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาล (NSS) ซึ่งแนะนำไม่ให้ใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักตัว หรือลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ

คำแนะนำนี้บ่งชี้ได้ว่าว่าการใช้สารให้ความหวาน ไม่ได้ให้ประโยชน์ในระยะยาวในการลดไขมันในร่างกายในผู้ใหญ่หรือเด็ก อาจมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาว เช่น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตในผู้ใหญ่

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำใหม่นี้ไม่รวมถึงสารให้ความหวานที่ให้พลังงาน อย่างกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) หรือ polyols อาทิ glycerol, erythritol, threitol, arabitol, xylitol, ribitol, mannitol, sorbitol, galactitol, fucitol, iditol, inositol, volemitol, isomalt, maltitol, lactitol, maltotrito, maltotetraitol, polyglycitol และน้ำตาลแคลอรีต่ำอื่นๆ รวมถึงการใช้สารให้ความหวานในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และไม่รวมการใช้ในสินค้าดูแลส่วนบุคคลหรือสินค้าดูแลผิว อย่างยาสีฟัน ครีมทาผิว และยา

ที่มา : องค์การอนามัยโลก (WHO)