ส่องนโยบาย “ก้าวไกล” 100 วันแรก หากได้จัดตั้งรัฐบาล

6367

หลังจากที่ ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการเลือกตั้ง 66 โดย “พรรคก้าวไกล” นำโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้เป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดมาเป็นอันดับ 1 ซึ่งได้ประกาศชัยชนะ พร้อมจับมือ 5 พรรคตั้งรัฐบาล พร้อมเป็นนายกคนที่ 30 ของไทย

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล ได้เปิดเผยนโยบาย 100 วันแรก จาก 300 นโยบาย ที่จะทำหากได้จัดตั้งเป็นรัฐบาล โดยมีทั้งหมด 15 นโยบาย ดังนี้
1. ประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2. ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการคลี่คลายสถานการณ์รุนแรง
3. ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสีย
4. ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น
5. ห้ามใช้เงินหลวง โปรโมทตัวเอง
6. กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
7. ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที
8. เลิกให้ครูนอนเวร
9. ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินครู-รับแขก
10. เปลี่ยนนิคมสหกรณ์เป็นโฉนดทันที
11. หยุดบังคับเรือประมงพาณิชย์ติดตั้งระบบติดตามเรือ Automatic Identification System ที่ซ้ำซ้อนกับ VMS ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เหลือเพียงระบบเดียว
12. ค่าไฟแฟร์ ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน
13. หลังคาสร้างรายได้ เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ ประกันราคาซื้อพลังงานสะอาดสำหรับครัวเรือน
14. ลดรายจ่าย SME: หักค่าใช้จ่ายเหมาภาษี เพิ่มจาก 60% เป็น 90%
15. เพิ่มแต้มต่อให้ SME: หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้าน

ในส่วนขอนโยบายอื่นๆ ที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย
1. รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
2. ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร
3. เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท
4. ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท
5. เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
6. น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่
7. เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด
8. เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ
9. ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
10. กองทุนพิสูจน์สิทธิ 10,000 ล้านบาท ยุติข้อพิพาท-ออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร
11. ค่าไฟแฟร์ ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน
12. กำหนดเพดานปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยน (cap & trade)
13. ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีทั้งค่าตรวจ-ค่าเดินทาง
14. เพิ่มแต้มต่อให้ SME หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้าน
15. รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด – เติมเงินให้ท้องถิ่น เพิ่มขนส่งสาธารณะ

นโยบายทั้งหมด พร้อมรายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่ https://election66.moveforwardparty.org/policy