กกต. ยันแค่ 1 หมื่นซอง ไม่ใช่ 3 แสน บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจ่าหน้าซองอ่านไม่ออก

30

13 พ.ค. 66 – ตามที่ นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับนางสาวภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส โดยมีเนื้อหาในบทสัมภาษณ์ว่า “บัตรเลือกตั้งกว่า 3 แสนซอง.. อ่านไม่ออก..!! ที่ใช้สิทธิลงคะแนนแล้ว” นั้น

กกต. ขอเรียนว่า ข้อมูลตามที่ปรากฎตามคลิปวิดีโอว่า มีซองใส่บัตรเลือกตั้งกว่า 3 แสนซอง ไม่สามารถอ่านข้อความตามที่ปรากฎอยู่บนซองได้ ข่าวดังกล่าวเป็นความเท็จ

ขอเรียนให้ทราบว่า ซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ไม่สามารถอ่านลายมือของ กปน. มีจำนวนเพียงหนึ่งหมื่นซองเศษ ไม่ใช่สามแสนซองเศษตามที่ปรากฎในคลิปวิดีโอ เนื่องจาก กปน. ที่ปฏิบัติงานในที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง มีผู้ปฏิบัติงานจำนวนหลายคน โดยทำหน้าที่เป็นผู้เขียนรหัสจังหวัดและรหัสเขตเลือกตั้ง ทำให้ลายมือที่ปรากฎบนซองใส่บัตรเลือกตั้งมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถอ่านรหัสจังหวัดและรหัสเขตเลือกตั้งได้โดยง่าย ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ กกต. ที่ปฏิบัติงาน ณ ไปรษณีย์ไทย ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสจังหวัดและรหัสเขตเลือกตั้งแล้ว ทำให้สามารถคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งไปยังจุดหมายปลายทางได้ทุกซอง จึงไม่มีซองใส่บัตรเลือกตั้งค้างการจัดส่งและสามารถจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทาง
ได้เสร็จสิ้น