“การบินไทย” ประกาศ ห้ามนำขึ้นเครื่อง “กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ-ยานพาหนะใช้แบตลิเธียมขับเคลื่อน”

389

12 ก.พ. 66 – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแจ้ง ผู้โดยสาร ไม่รับกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ รวมไปถึงยานพาหนะขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขับเคลื่อน โดยระบุว่า

ขอเรียนให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านทราบว่าบริษัทฯ ไม่รับกระเป๋า Smart Baggage ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม ในลักษณะดังนี้
– สัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Carry on) และสัมภาระลงทะเบียน (Checked Baggage) ที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบที่ถอดไม่ได้ และมีกำลังไฟเกิน 2.7 วัตต์
– ไม่รับในทุกกรณี
– ยานพาหนะขนาดเล็กส่วนบุคคลที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมในการขับเคลื่อน , Segway
– กระเป๋าที่มีมอเตอร์ขับเคลื่อน หรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน กระเป๋าเดินทางที่ขี่ได้ Motorize Baggage, Rideable Carry-On Baggage

การบินไทยไม่รับผิดชอบการจัดเก็บ/การรับฝากสิ่งของทุกประเภทที่ไม่อนุญาตให้นำไป

อาจเป็นรูปภาพของ เซกเวย์, กระเป๋าเดินทาง, สกูตเตอร์ และ ข้อความ