กองทัพภาคที่ 4 สั่งลงทัณฑ์กำลังพลจำขัง 30 วัน งดบำเหน็จ โพสต์กรุ๊ปไลน์โน้มน้าวเพื่อนทหารให้เลือกบางพรรค

1428

12 พ.ค. 66 – กองทัพภาคที่ 4 ลงทัณฑ์ทางวินัยกำลังพลประพฤติตนไม่เหมาะสมทางการเมือง

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่ามีกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยสืบเนื่องจากมีกำลังพลในสังกัดกองพันทหารช่างที่ 401 โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ของหน่วย มีข้อความความพยายามโน้มน้าวให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองหนึ่ง

จากการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือตน ที่ได้ออกนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของกำลังพลสังกัดกองทัพบก ทุกนายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งโดยเฉพาะการให้สิทธิและเสรีภาพแก่บุคคลในการเลือกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ที่ตนเห็นว่ามีความเหมาะสม รวมทั้งต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเร่งด่วน โดยเบื้องต้นเจ้าตัวได้ให้การรับสารภาพว่ากระทำเรื่องดังกล่าวจริง เนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวและต้องการโน้มน้าวให้กำลังพลในกองร้อยคล้อยตาม ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 4 ได้สั่งลงทัณฑ์ทางวินัยด้วยการจำขังเป็นเวลา 30 วัน , งดบำเหน็จประจำปี และปรับย้ายออกจากตำแหน่งเดิม รวมทั้งหากพบว่ามีกำลังพลอื่นใดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย ขั้นสูงสุดเช่นกันต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ