กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 66 จำนวน 52 ล้านคน พบเจน X อายุ 40-60 ปี มากสุด 20 ล้านคน

45

11 พ.ค. 66 – สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 โดยแยกตามช่วงอายุ หรือแต่ละ Generation จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ รวม 52,241,808 คน ดังนี้

– กลุ่ม Before Baby Boommer เกิดก่อน พ.ศ.2491 จำนวน 2,956,182 ราย
– กลุ่ม Generation Baby Boommer เกิดระหว่าง พ.ศ.2491-2505 จำนวน 9,326,314 ราย
– กลุ่ม Generation X เกิดระหว่าง พ.ศ.2506-2526 จำนวน 20,882,235 ราย
– กลุ่ม Generation Y เกิดระหว่าง พ.ศ.2527-2546 จำนวน 17,983,355 ราย
– กลุ่ม Generation Z เกิดระหว่าง 2547 จนถึงก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 จำนวน 1,093,722 ราย

Facebook Comments