‘พรเพชร’ ประธานวุฒิสภา เผย ส.ว. ต้องทำหน้าที่เลือกนายกฯ มีสิทธิ์จะเลือก/ไม่เลือกใคร

29

11 พ.ค. 66 – นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2566 ว่า เพื่อให้วุฒิสภาประชุมทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลในการดำรงตำแหน่งขององค์กรอิสระ ในวันที่ 23 พ.ค.เพียงวันเดียว เพราะประชุมเรื่องเดียว จากนั้นปิดประชุมและจะมีการประชุมอีกครั้งในสมัยถัดไป ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด จะไม่มีวาระพิจารณาอื่นใด

การทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต้องทำตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญให้ทำ ส่วนที่ถูกเพ่งเล็ง เพราะเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งมี 250 เสียง ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ต้องดูกันต่อไป ในขณะนี้ ส.ว.ยังไม่มีใครพูดอะไรกันมากมาย ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกใครหรือไม่เลือกใครก็แล้วแต่ แต่ต้องทำหน้าที่