กกต.ยันไม่มีหมึกล่องหน ชี้ในทุกหน่วยเลือกตั้งใช้ปากกาลูกลื่นทั้งหมด ไม่สามารถลบเลือนหรือจางหายไปได้เอง

62

กกต.ยันไม่มีหมึกล่องหน ชี้ในทุกหน่วยเลือกตั้งใช้ปากกาลูกลื่นทั้งหมด ไม่สามารถลบเลือนหรือจางหายไปได้เอง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงกรณีมีผู้ไม่ประสงค์ดีเผยแพร่ข่าวเท็จว่า กกต. จัดเตรียม “ปากกาที่กาแล้ว ซักพักหมึกจะจางหายเอง และบัตรจะถูกกาใหม่ตามใจชอบ” นั้น ข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จทั้งสิ้น

blank

กกต. ขอชี้แจงว่าปากกาที่ใช้ในคูหาเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง เป็นปากกาลูกลื่นทั้งหมด โดยปากกาดังกล่าวไม่สามารถลบเลือนหรือจางหายไปได้เอง ดังนั้นปากกาที่ปรากฎเป็นข่าวจึงเป็นความเท็จทั้งสิ้น จึงขอชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

คำเตือน ผู้ใดแชร์ข่าวดังกล่าวจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ