กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงข่าวลือพายุ 2 ลูกเข้าไทยขนาบซ้ายขวาไม่เป็นความจริง แนะสภาพอากาศวันเลือกตั้งมีฝนตกหลายพื้นที่

248

กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงข่าวลือพายุ 2 ลูกเข้าไทยขนาบซ้ายขวาไม่เป็นความจริง แนะสภาพอากาศวันเลือกตั้งมีฝนตกหลายพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลง ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า สภาพอากาศ 9-15 พ.ค. 66 ไม่มีพายุ 2 ลูกเคลื่อนเข้าไทยขนาบซ้ายขวาตามข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์แน่นอน ทั้งนี้ ผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไซโคลน “โมคา” (MOCHA) ที่แม้ไม่เคลื่อนเข้าไทย แต่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้มีฝนตกต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะวันที่ 11-14 พ.ค. 66 ทำให้วันเลือกตั้ง (14 พ.ค. 66) จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ในหลายพื้นที่ ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ 60 ส่วนภาคอื่น ๆ รวมถึง กทม. และปริมณฑล มีโอกาสเกิดฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการออกไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้ ขณะเดียวกันภาคใต้คลื่นลมในทะเลอันดามันจะแรงขึ้น โดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง 9-14 พ.ค. 66 ไว้ด้วย

สำหรับสภาพอากาศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ในหลายพื้นที่จากอิทธิพลทางอ้อมของพายุไซโคลน “โมคา”  ซึ่งทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังแรง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือ ซึ่งมีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนภาคอื่น ๆ รวมถึง กทม. และปริมณฑล มีโอกาสเกิดฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการออกไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามลักษณะอากาศ และเปิดให้บริการสอบถามสภาพอากาศที่สายด่วน 1182