กบน. เห็นชอบ ลดราคาน้ำมันขายปลีก “ดีเซล” ลงอีก 50 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาลดลงเหลือ 32 บาทต่อลิตร มีผล 15 พ.ค. 66 นี้

82

กบน. เห็นชอบ ลดราคาน้ำมันขายปลีก “ดีเซล” ลงอีก 50 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาลดลงเหลือ 32 บาทต่อลิตร มีผล 15 พ.ค. 66 นี้

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีก 0.50 บาท/ลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ 32 บาท/ลิตร โดยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

การปรับลดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 หรือเป็นครั้งที่ 6 นับจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวมปรับลดลง 3 บาท/ลิตร สาเหตุการปรับลดครั้งนี้ เป็นผลมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตลาดโลกโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลลดลง โดยตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 86.42 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ลดลง 10.70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 97.12 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล