ทนายเกิดผล เผยข้อกฎหมาย ครอบครอง “สเปรย์พริกไทย” โทษสูงกว่ามี “ไซยาไนด์” 5 เท่า

29

8 พ.ค. 66 – ทนายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง ได้โพสต์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสเปรย์พริกไทย ลงในเพจ “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ระบุว่า

“รู้หรือไม่ มีสเปรย์พริกไทย ไว้ในครอบครองโทษสูงกว่า มีไซยาไนด์ ไว้ในครอบครองเพราะสเปรย์พริกไทย เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห้ามผลิต นำเข้า มีไว้ครอบครอง ถ้าฝ่าฝืนมี โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1ล้านบาท หรือ ทั้งจำ ทั้งปรับ แต่ ไซยาไนด์ จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน2แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”