จราจรเชียงใหม่ แจ้งวางแผนเดินทาง 7 พ.ค. มีเลือกตั้งล่วงหน้า ที่หอประชุมฯนานาชาติเชียงใหม่

696

จราจรเชียงใหม่ แจ้งวางแผนเดินทาง 7 พ.ค. มีเลือกตั้งล่วงหน้า ที่หอประชุมฯนานาชาติเชียงใหม่

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึงเวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ จึงฝากวางแผนเดินทางในเส้นทางดังกล่าวด้วย

blank