เพจดังเผยความเชื่อโบราณ “ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ” อาจมีวิญญาณเร่ร่อน มาเป็นตัวอ่อนเข้าปฏิสนธิอยู่ในท้องก็เป็นได้

992

4 พ.ค. 66 – เพจเฟซบุ๊ก “The Ghost Radio” ได้โพสต์เรื่องราวเผยความเชื่อของคนโบราณ เกี่ยวกับ การมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ ระบุว่า

หลายคนคงเคยได้ยินความเชื่อโบราณที่ว่า “ในวันพระ…ห้ามมีเพศสัมพันธ์” ซึ่งรวมไปถึง วันพระใหญ่ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เพราะถือว่า “วันพระ” คือ วันมงคล เป็นวันบริสุทธิ์ ที่ควรถือศีลเข้าวัด ไม่ควรทำกิจกรรมที่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกทางโลกีย์

เนื่องจากวันพระ มี 1 วันต่อสัปดาห์ จึงเป็นวันที่ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัด ทำกิจกรรมต่างๆ ในเชิงทำนุบำรุงศาสนา ถือศีล ทำบุญ ฟังธรรม และหากมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระนั้น จะถือว่าเป็นการกระทำที่สมสู่ร่วมสังวาส ทำให้ไม่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว เชื่อกันว่า จะส่งผลให้เทวดาประจำตัวมีฤทธิ์เดชน้อยลง จนไม่สามารถปกป้องเราได้เท่าที่ควร เป็นช่องว่างให้จิตอ่อนแอจนสิ่งชั่วร้ายไม่ดีต่างๆ เข้ามาสู่ตัวเราได้ง่ายอีกด้วย

และมีอีกความเชื่อของคนโบราณกล่าวว่า วันพระ คือ วันปล่อยผี จะมีวิญญาณทั้งหลายออกมาเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ เมื่อวิญญาณเหล่านั้นผ่านมาเห็นคนกำลังเพศสัมพันธ์กันอยู่ จะโกรธ ไม่พอใจ และอาจจะมาเป็นตัวอ่อนเข้าปฏิสนธิอยู่ในท้องของคนนั้นก็เป็นได้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว นี่เป็นเพียงกลอุบายของคนโบราณ เพื่อหญิงชายทั้งหลายได้ตระหนักว่า วันพระมีความสำคัญ ให้ละเว้นจากกิเสส หันไปเข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์ รักษาศีล ทำความดีละเว้นความชั่ว เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้มีสติในการดำเนินชีวิตต่อไป

ข้อมูลที่นำเสนอ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ ซึ่งแต่ละบุคคล อาจมีความเชื่อที่แตกต่างกัน ขอให้ท่านผู้อ่าน ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณ โปรดแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ความรู้อีกแง่มุมโดยที่ไม่ก้าวล่วง ความเชื่อความศรัทธาของผู้ใด

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเชื่อในเรื่องนี้