Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจง กรณีถนนศรีมงคล(หลังกาดคำเที่ยง) เป็นหลุมเป็นบ่อ

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจง กรณีถนนศรีมงคล(หลังกาดคำเที่ยง) เป็นหลุมเป็นบ่อ

-

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจง กรณีถนนศรีมงคล(หลังกาดคำเที่ยง) เป็นหลุมเป็นบ่อ เผยเป็นที่ของเอกชนยังไม่ได้โอนเป็นทางสาธารณะ แต่ได้ทำการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนแล้ว

     เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS กรณีถนนศรีมงคลเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจงว่า ถนนศรีมงคลเป็นพื้นที่ของเอกชนและยังไม่ได้โอนให้เป็นทางสาธารณะ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงไม่สามารถดำเนินการลาดยางถนนได้เนื่องจากจะเป็นการบุกรุกที่ของเอกชน อย่างไรก็ตาม งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ได้ทำการสูบน้ำที่ท่วมขังออก และทำการลงหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมบดอัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายโอนพื้นที่จากเอกชนมาเป็นทางสาธารณะ หากได้รับโอนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปรับปรุงถนนศรีมงคลให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไป

     นอกจากนี้ ตามที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องความสะอาดของถนนด้านหลังโรงเรียนดาราวิทยาลัย ชุดพัฒนาของแขวงกาวิละได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการทำความสะอาดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ และยินดีรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

Must Read

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่...

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่ 5 – 13 ธันวาคมนี้! สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design...
error: Alert: Content is protected !!