ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฤดูฝน พร้อมเผยสงกรานต์ที่ผ่านมา เชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเกือบ 900 ล้านบาท

46

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฤดูฝน พร้อมเผยสงกรานต์ที่ผ่านมา เชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเกือบ 900 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช, นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ และนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่า ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ห้วงที่ผ่านมา ว่าทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลัง แม้สถานการณ์จะรุนแรงแต่ก็ได้บริหารสถานการณ์ตามขั้นตอน และตามกฎหมายที่รวดเร็ว ทั้งยังมีการปรับกลวิธีให้เข้ากับสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุด ผ่านการจัดตั้ง ศชฝ.ชม. เพื่อยกระดับการช่วยเหลือในส่วนที่แยกจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้กล่าวขอบคุณทีมปฏิบัติการฝนหลวงที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่และระดมการขึ้นทำฝนหลวงจนทำให้สถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566 จำนวนกว่า 95,000 คน สร้างรายได้เกือบ 900 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กำชับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลถนนและร่องน้ำให้สะอาด อย่าให้มีเศษใบไม้ พลาสติก ไปอุดตันและปิดกั้นทางน้ำจนทำให้เกิดน้ำรอการระบายและน้ำท่วมขังผิวถนน สร้างความเดือดร้อนต่อการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนและขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ หลังการเลือกตั้ง ขอให้ทุกพื้นที่ดำเนินการเก็บป้ายโฆษณาหาเสียงทันที เพื่อให้ภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่กลับมาสวยงามตามนโยบายถนนสวย เมืองสะอาด

ด้าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้หมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนในหลายมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย รวมถึงการสร้างและพัฒนาอาชีพ ขณะที่ปัญหายาเสพติด ได้ขอให้ทุกพื้นที่มีข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการจิตหลอน เพื่อความปลอดภัยพิบัติองพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางสังคม