จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่ เดือนกันยายน

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่ เดือนกันยายน

     ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่ ในทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ สำหรับในเดือนกันยายน 2562 กำหนดให้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

     ในส่วนของพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สามารถรับได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ แอปพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หรือสายด่วนจิตอาสา หมายเลข 1511

ข้อมูล : PR Chiangmai