ยอดจดทะเบียนรถ EV พุ่ง! เดือน มี.ค. สูงสุด 8,522 คัน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 3

110

ยอดจดทะเบียนรถ EV พุ่ง! เดือน มี.ค. สูงสุด 8,522 คัน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 3

จากการรายงานสถิติจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ในประเทศไทย มียอดการจดทะเบียนรถ EV เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังยอดจดทะเบียนรถ EV เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 กว่า 8,500 คัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ของปีนี้ อันเป็นผลมาจากรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการใช้รถ EV อย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้รถ EV หลายแบรนด์เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย
กรมการขนส่งทางบก รายงานสถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง ปี 2566 ที่เผยตัวเลขการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ไทยมีมาตรการสนับสนุนการใช้รถ EV และมีรถ EV หลายแบรนด์เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย และเข้าร่วมงานมอเตอร์โชว์ กับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่ผ่านมา ทำให้มียอดจองรถ EV เพิ่มขึ้น
ขณะนี้ มีผู้จองรถที่ได้รับรถ เริ่มมาจดทะเบียนรถ EV 100% เดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 1,000 – 1,500 คัน และยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ EV สำหรับสถิติรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่จดทะเบียนใหม่สะสม รวม 61,594 คัน โดยเป็นรถจักรยานยนต์สูงสุด รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง หากแยกเป็นรายเดือนพบว่า ยอดจดทะเบียนเดือนมีนาคม 2566 สูงสุด จำนวน 8,522 คน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ของปี นับจากเดือนมกราคม 2566 ที่มียอดจดทะเบียน 4,543 คัน และเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่มียอดจดทะเบียน 7,335 คัน และเมื่อแยกประเภทรถ EV ที่จดทะเบียนในเดือนมีนาคม พบว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จดทะเบียนสูงสุด 6,205 คัน รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ 2,263 คัน