สสจ.เชียงใหม่ ชวนสิทธิบัตรทอง 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 66

2881

สสจ.เชียงใหม่ ชวนสิทธิบัตรทอง 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 66

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชวนประชาชนสิทธิบัตรทอง 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ฟรี เริ่ม 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2566 หรือจนกว่าวัคซีนฯ หมด เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดภาวะแทรกซ้อนเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต
รับบริการได้ที่สถานพยาบาลประจำของท่านหรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดูรายชื่อที่ “กระเป๋าสุขภาพ” แอปเป๋าตังค์
*ขณะนี้ให้บริการเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง สิทธิการรักษาอื่น รอประกาศอีกครั้ง
-เกล็ดความรู้ “ไข้หวัดใหญ่” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) มีการระบาดเป็นช่วง ๆ ในฤดูฝนและฤดูหนาว คนทั่วไปจะมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้สูง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ ส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่สำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ เช่น ปอดอักเสบหรือปอดบวม สมองอักเสบ ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนี้ นอกจากนั้นยังลดความสับสนการตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ที่มีรายงานพบผู้ป่วยต่อเนื่อง และช่วยลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่
1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3) ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
6) โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
blank