เชียงใหม่ อากาศดีขึ้น คุณภาพอากาศทุกสถานีฯ ไม่เกินค่ามาตรฐาน

49

ค่าคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบทุกสถานีตรวจวัด ไม่เกินค่ามาตรฐาน ด้านรองผู้ว่าฯ เน้นย้ำทุกพื้นที่กำชับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำกินห้วงเดือนพฤษภาคม

วันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำวัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากทั้ง 25 อำเภอ

blank

โดยเช้าวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนลดลงเหลือเพียง 14 จุด ประปรายในแต่ละอำเภอ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้อำเภอเชียงดาว เฝ้าระวังและตรึงกำลังในพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน ด้วยในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมา พบว่ามีการเกิดจุดความร้อนและเกิดไฟเป็นวงกว้าง ซึ่งคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผา และล่าสัตว์ นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในห้วงเดือนพฤษภาคมยังคงมีความแห้งแล้ง จึงขอให้ทุกอำเภอมีการกำชับและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งยังคงมีความจำเป็นในพื้นที่ทำกิน โดยขอให้มีการจัดสรรช่วงเวลาในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ให้ตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นควันสะสมเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

ด้านค่าคุณภาพอากาศ ณ เวลา 07.00 น. พบว่าทุกสถานีตรวจวัดของจังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยอยู่ที่ประมาณ 31-46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง-คุณภาพดี ขณะที่จังหวัดข้างเคียงก็มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 94 วัน ซึ่งสูงที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกันจังหวัดอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการประชุมสรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม นี้ ก่อนที่จะนำไปสู่การถอดบทเรียนในระดับพื้นที่และในระดับจังหวัดต่อไป

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่