เชียงใหม่ ไกด์จีนเถื่อนเริ่มเกลื่อนเมือง กระทบธุรกิจท่องเที่ยว เผยปัจจุบันไกด์ที่มีใบอนุญาตยังตกงานอยู่เป็นจำนวนมาก

1247

เชียงใหม่ ไกด์จีนเถื่อนเริ่มเกลื่อนเมือง กระทบธุรกิจท่องเที่ยว เผยปัจจุบันไกด์ที่มีใบอนุญาตยังตกงานอยู่เป็นจำนวนมาก

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสีเดช เจียเจษฎา ประธานชมรมมัคคุเทศก์ก็รักษ์ล้านนา และ รองประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สืบเนื่องจาก พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางท่องเที่ยว เป็นครอบครัวและกลุ่มเล็กๆ เพิ่มมากขึ้นหลังโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ และทุกพื้นที่ของประเทศไทยเล็งเห็นโอกาส จึงใช้ความชำนาญที่สามารถสื่อสารและเข้าถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงเสนอตัวให้บริการนำเที่ยวแพ็กเกจราคาถูก ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ผู้ประกอบการ บริษัททัวร์คนไทย ถูกแย่งลูกค้า ธุรกิจเสียหายและย่ำแย่ เมื่อบริษัททัวร์ไม่มีลูกค้า

blank

ผลกระทบที่ตามมาก็คือมัคคุเทศก์คนไทย ที่มีบัตรถูกต้องตามกฎหมายก็ตกงาน ขณะเดียวกันกิจการของคนต่างชาติที่ให้บริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยไม่ต้องเสียภาษี กิจการรุ่งเรือง โตวันโตคืน

เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เติบโตอย่าง มั่นคงและยั่งยืน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุน ผู้ประกอบการ บริษัททัวร์คนไทย ที่จดทะเบียนเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย และ ช่วยปกป้อง “อาชีพมัคคุเทศก์ก็” ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพสงวนสำหรับ ผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น เพื่อให้มัคคุเทศก์คนไทย ที่ยังตกงานอยู่ให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการและดูแลนักท่องเที่ยว

blank

เพื่อให้การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ภาคเหนือ และประเทศไทยกลับมาเติบโตเข้มแข็งอย่างมั่นคง ทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีมาพัฒนาบ้านเมืองประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ประธานชมรมมัคคุเทศก์ก็รักษ์ล้านนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาไกด์เถื่อนเหล่านี้ ไม่ใช่เฉพาะแค่ไกด์จีนเท่านั้น ยังมีไกด์ต่างด้าวสัญชาติอื่นๆ อีกหลายชาติ ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเหล่านี้ จะเป็นผู้พำนักระยะยาวในพื้นที่มานาน และอาศัยความชำนาญในภาษาของตน ไปประกอบอาชีพไกด์เถื่อน โดยจะไปโพสต์ขายแพ็กเกจทัวร์ทางช่องทางออนไลน์ ในราคาที่ถูกกว่าบริษัทท่องเที่ยวของคนไทย เมื่อได้รับจองจะประสานจัดหารถตู้หรือรถบัสท้องถิ่น และเป็นไกด์เอง

blank

โดยจะมีวิธีการตบตาเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การไปรับลูกค้าที่สนามบิน เมื่อตรวจสอบก็จะอ้างว่าเป็นญาติกัน เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจับกุมได้ และเมื่อจะนำไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จะให้รายละเอียดสถานที่บนรถก่อน เนื่องจากเกรงว่าการบรรยายให้ความรู้สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้น เจ้าหน้าที่จะสังเกตเห็นและจับกุมได้ ซึ่งมีความผิดตาม ...ธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ตนเข้าใจผู้ประกอบการรถตู้ รถบัส เหล่านี้ว่าทำไปเพื่อปากท้องหรือมีงานทำ แต่ให้คำนึงถึงความถูกต้อง เพื่อขจัดไกด์เถื่อนเหล่านี้ต่อไป

blank