สธ. ยืนยันไม่มีนโยบายตัดค่าโอทีบุคลากร เน้นย้ำให้ดูแลบุคลากรทุกระดับเป็นอย่างดี

88

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขไม่มีนโยบายตัดค่าโอทีบุคลากร  เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีปัญหาให้แก้ไขที่การบริหารจัดการ แต่ไม่เคยตัดค่าโอที

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข่าว รพ.ศูนย์มีสถานะการเงินติดลบและประกาศตัดค่าโอที ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ ที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีแต่การเพิ่มค่าตอบแทนและค่าโอทีมาโดยตลอด ยืนยันว่าไม่เคยมีนโยบายเรื่องของการตัดค่าโอทีแต่อย่างใด ส่วนข่าวที่เกิดขึ้นนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือเกิดความเข้าใจผิดอันใดในการสื่อสารหรือไม่ เนื่องจากระเบียบในการจ่ายค่าโอที ไม่ได้มีแต่ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ส่วนจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่โรงพยาบาลมีสถานะการเงินติดลบหรือไม่ ทั้งหมดยังต้องรอผลการตรวจสอบก่อน

“เรื่องของการเงินโรงพยาบาล เรามีการติดตามสถานการณ์ หากมีสถานะติดลบ คือ รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ก็ต้องลงไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการ ว่าเกิดขึ้นจากอะไร ที่ผ่านมาช่วงก่อนโควิด โรงพยาบาลหลายแห่งก็เคยมีการเงินติดลบ แนวทางการบริหารจัดการ คือ พยายามให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด การที่ติดลบ “ไม่ใช่ความผิด” แต่ต้องแก้ไขปัญหา และดูว่าเกิดจากสาเหตุใด และขอเน้นย้ำว่า “ไม่เคยมีการตัดค่าโอทีแต่อย่างใด” กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ดูแลบุคลากรทุกระดับเป็นอย่างดี สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เพราะพี่น้องบุคลากรทำงานหนักมาก” นพ.รุ่งเรืองกล่าว