กกต. ลุยตรวจสอบ นโยบาย 70 พรรคการเมือง หากพบเข้าข่ายหลอกลวง สามารถเอาผิดยุบพรรคได้

216

21 เม.ย. 66 – นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึง พรรคการเมืองจำนวน 70 พรรคที่ได้ส่งรายละเอียดนโยบายหาเสียงเข้ามาว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ กกต.จะต้องศึกษาว่าทั้ง 70 พรรคที่เสนอนโยบายมา มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดยต้องทำให้เร็วที่สุด ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กกต.

กรณีเห็นว่าข้อมูลที่ส่งมายังไม่ครบถ้วน จะให้โอกาสส่งข้อมูลเพิ่มมาอีกครั้ง แต่หากส่งไม่ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดจะปรับวันละ 10,000 บาท (ไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ถ้าผลออกมานโยบายหาเสียงไม่ถูกต้องก็ถือว่าเข้าข่ายความผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 (5) หลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เป็นเหตุให้นำไปสู่การพิจารณายุบพรรคได้ตามกฎหมาย แต่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่านโยบายหาเสียงที่ใช้ เข้าข่ายความผิดหรือไม่

ทั้งนี้ หลักการพิจารณานโยบายมีอยู่ 3 ข้อคือ
1. มีการระบุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ดำเนินการ
2. ระบุความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย
3. ระบุผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย