ร่วมเขย่าความคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง TEDxChiangMai 2019 “Shake and Shift …”

700
TEDxChiangMai 2019

ร่วมเขย่าความคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง
TEDxChiangMai 2019 ภายใต้หัวข้อ “Shake and Shift …”

    TEDxChiangMai 2019 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Shake and Shift …” ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มุ่งเน้นการ “Shake” หรือ การเขย่าที่ทำให้เกิดการ “ตื่นรู้” ทั้งทางความคิด มุมมอง บทบาทและหน้าที่ จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สามารถ “Shift” คือยกระดับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ระดับประเทศจนถึงระดับโลก โดยเชื่อมโยงให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและในท้ายที่สุดเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

    TEDxChiangMai 2019 ในครั้งนี้ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีในการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสไตล์ TEDx ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนกิจการที่เป็นเอกลักษณ์ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่

     กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์ชื่อดัง รายนามต่อไปนี้ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณบัณรส บัวคลี่ นักขับเคลื่อนทางสังคม, คุณจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนรางวัลซีไรท์ที่อายุน้อยที่สุด, ดร.จิตติ์พร เครือเนตร รองประธานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี บจก. พีทีที โกลบอล เคมิคอล, คุณเมทินี กิ่งโพยม นางแบบนักแสดงและเมนเทอร์, คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินผู้เปลี่ยนแปลงสังคม, คุณแคทลียา มอริส อดีตนักกีฬาปีนเขาทีมชาติไทย, คุณช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา ผู้คร่ำหวอดในวงการกัญชาไทย, คุณนัตวิไล อุทุมพฤกษ์พร วิศวกรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี จากประเทศอังกฤษ, คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี, รศ.ดร.พลอยศรี โปราณานนท์ นักวิจัยด้านมนุษยวิทยาและการท่องเที่ยว, อ.สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักสำรวจหญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมสำรวจขั้วโลกเหนือ-ใต้, คุณโยชิมิ โฮริอุจิ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคาราวานสอนหนังสือ, คุณยุจเรศ สมนา นักออกแบบและผู้ประกอบการเพื่อสังคม, อ.ดร.วรธิดา ไชยปะ นักวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณนาดีน เฟอร์ริส ฟรานซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จากประเทศไอร์แลนด์, อ.ดร.สรชา เดชะอำไพ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.เดอไค ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากประเทศฮ่องกง นอกจากนี้ยังมีการแสดง “Energy Diary 2” โดยคุณนท พนายางกูร, กลุ่ม ReOrientate จากประเทศฮ่องกง และการแสดง “ซารางเฮ” โดย Embrace Studio และแดนซ์สตูดิโอ จากจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจอีกมากมาย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นมากขึ้น คณะทำงานจึงทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญในท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในด้าน สภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การออกแบบ และแนวทางการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ดีในทุกด้าน รวมทั้งการจัดงานครั้งนี้ดำเนินการเป็นแบบสองภาษา โดยสัดส่วนของบัตรเข้างานจะจำหน่ายให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก และกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งราคาบัตรเข้างานนี้ได้รวมอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง สูจิบัตร ของที่ระลึก จนถึงการเข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนเย็นที่ WEAVE Artisan Society

     TEDxChiangMai 2019 มีองค์กรพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลง ในการนำความคิดและกิจกรรมต่างๆ มารวมไว้ภายในงาน เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในงานมากขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science and Technology Park Chiang Mai University: STeP) ชีวาแคร์ คลินิกบริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด (ChivaCare Medical and Physical Therapy Clinic), บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริติช เคานซิล (ประเทศไทย), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE), มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, และบริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด

     ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตร ได้ที่ www.eventpop.me (https://www.eventpop.me/e/6000-tedxchiangmai2019) โดยมีราคาตามประเภทบัตรต่างๆ ดังนี้ บัตรทั่วไป ราคา 1,200 บาท, บัตรผู้สูงอายุ/ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ครู/อาจารย์ ราคา 1,000 บาท, บัตรนักเรียน/นักศึกษา ราคา 700 บาท และบัตรผู้มีอุปการคุณ ราคา 2,800 บาท นอกจากนี้สามารถหาซื้อบัตรที่ได้ NSP Inno Store อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) หรือร้าน The Booksmith เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลดในการซื้อบัตรทุกประเภท 20% จากราคาเต็มระยะเวลาในการจัดจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.tedxchiangmai.com และ Facebook #tedxchiangmai #tedxchiangmai2019

a084e6e27e91f4b6f09fd87f0dc7f17f.jpg
ae49b8fb99c1b6b36141b601ee4643d4.jpg
83bdff4502dff33cb244b5eff7bf7326.jpg
f1d2157f375cc056e9a24be687d84dc9.jpg
deace8a2a5bf9c1817c93d615023bb2f.jpg
270d6786f42e66978dbdb2835b513e0a.jpg
73f4893600c50b106352a115aa327e0c.jpg