ดอกลมแล้งบานสะพรั่งสวยงามทั่วเมืองเชียงใหม่ รับสภาพอากาศร้อนจัด ออกช่อเหลืองอร่ามอวดสายตาประชาชนนักท่องเที่ยว

122

ดอกลมแล้งบานสะพรั่งสวยงามทั่วเมืองเชียงใหม่ รับสภาพอากาศร้อนจัด ออกช่อเหลืองอร่ามอวดสายตาประชาชนนักท่องเที่ยว

สภาพอากาศที่ร้อนจัดในระยะนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลทำให้ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นลมแล้ง ออกดอกอวดช่อสีเหลืองอร่ามสวยงามจนปกคลุมเต็มต้นตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะตามบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ที่ในขณะนี้พบว่าดอกทองรกต้นลมแล้งนั้น ได้เบ่งบานจนถนนบางสายที่มีต้นไม้ชนิดปลูกอยู่กลายเป็นถนนสายสีเหลือง จากการที่ช่อดอกเบ่งบานและโบกสะบัดรับลมร้อน ทำให้กลีบดอกที่ผลิบานเต็มที่ร่วงหล่นลงมาจนเต็มพื้นต้น และถูกลมพัดปลิวไปตามพื้นต้น ด้วยกลีบดอกที่เป็นสีเหลืองเด่นชัด จึงทำให้โดยรอบนั้นกลายเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงาม

blank

ขณะที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีหลายจุดที่มีต้นราชพฤกษ์ หรือต้นลมแล้งปลูกอยู่จำนวนมาก ที่ตอนนี้ต่างพากันผลิบานอย่างเต็มที่จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด เนื่องจากยิ่งมีสภาพอากาศร้อน ดอกไม้จากต้นก็จะยิ่งผลิดอกเบ่งบานมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้บริเวณจุดที่มีต้นลมแล้งนั้นสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน จากการที่ทั้งต้นในขณะนี้กลายเป็นสีเหลืองอร่าม นอกจากนี้ดอกไม้ที่เบ่งบานยังอวดสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้เห็น แวะเวียนมาถ่ายภาพความสวยงามของดอกไม้ชนิดนี้อีกด้วย

blank

สำหรับดอกลมแล้งเป็นดอกไม้ที่จะบานสะพรั่ง ในช่วงเดือนเมษายน โดยเฉพาะในช่วง เทศกาลสงกรานต์ หรือ “ปี๋ใหม่เมือง” ที่หลายๆ คนเมื่อเห็นดอกไม้ชนิดนี้เบ่งบาน ก็จะคิดถึงช่วงของเทศกาลดังกล่าว ที่ถือเป็นดอกไม้เอกลักษณ์ประจำฤดูกาลด้วย โดยจุดเด่นของดอกลมแล้งจะมี สีเหลืองสดใส สวยงามทั้งลำต้น โดย “ดอกลมแล้ง” เป็นชื่อเรียกท้องถิ่นล้านนา หรือภาคเหนือ ซึ่งก็คือ “ดอกราชพฤกษ์” หรือ “ดอกคูณ”

blank

คนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่า “ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ ซึ่งความเป็นจริงคือทิศดังกล่าวจะได้รับแดดจัดตลอดช่วงบ่าย จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ลดความร้อนและทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น” นอกจากนี้คนไทยในสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูง และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทย นอกจากนี้มีความเชื่อว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดี ดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม

blank