นายกฯ ติดตามสถานการณ์ PM2.5 กำชับประสานความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน เร่งบรรเทาผลกระทบระยะยาว ขอความร่วมมือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า ยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นทำงานเต็มที่

36

นายกฯ ติดตามสถานการณ์ PM2.5 กำชับประสานความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน เร่งบรรเทาผลกระทบระยะยาว ขอความร่วมมือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า ยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นทำงานเต็มที่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 12.40 น. ณ บริเวณทางเชื่อมตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่มีการรายงานค่าตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากปัจจัยต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม หรือการกำจัดวัชพืชโดยการเผาแล้ว ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของประเทศเพื่อนบ้านด้วย จึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยหารือและประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อหาทางออกและร่วมกันแก้ไข ย้ำเตือนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนละเว้นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น โดยยกตัวอย่างประเทศสวีเดนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เป็นกรณีศึกษาและเป็นบทเรียนในการดำเนินการสำหรับประเทศไทย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่คนอยู่ร่วมกับป่า ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้น ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ให้เจริญเติบโตเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพื่อประเทศไทยของทุกคน