แอร์กินไฟเพิ่มขึ้น 3% เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทุก 1 องศา แม้จะเปิดและใช้เท่าเดิมก็ตาม

1611

แอร์กินไฟเพิ่มขึ้น 3% เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทุก 1 องศา แม้จะเปิดและใช้เท่าเดิมก็ตาม

การไฟฟ้านครหลวง เผยเครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์ จะทำงานหนักในฤดูร้อน มากกว่าฤดูอื่นๆ แม้เปิดใช้งานเท่ากัน และตั้งค่าแบบเดียวกัน โดยอุณหภูมิภายนอกบ้านที่สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้แอร์ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างน้อย 3%

ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า การตั้งอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้นทำให้ประหยัดค่าไฟได้เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับเปิดพัดลมช่วย

ข้อมูลอ้างอิง : โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ จัดทำโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง และ โครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์