Home ข่าวทั่วไทย กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้

-

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้

     กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัคร เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เฝ้าระวังภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย อําเภอเมือง พาน เชียงแสน แม่สรวย แม่ลาว เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง ฮอด ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง เชียงคํา ปง จุน จังหวัดพะเยา อําเภอเมือง บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา เชียงกลาง ท่าวังผา นาน้อย นาหมื่น ปัว ทุ่งข้าง สันติสุข แม่จริม จังหวัดน่าน อําเภอร้องกวาง เด่นชัย ลอง วังชิ้น จังหวัดแพร่ อําเภอบ้านโคก ท่าปลา น้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
     เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก คลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก บางแห่ง ทําให้มีฝนตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 600 มิลลิเมตร และเกิดดินไหล ขึ้นในบางพื้นที่แล้ว อาจทําให้เกิดดินถล่มและน้ํำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่าย เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ZUtSFz.jpg

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!