วันนี้มีอุบัติเหตุ 6 ล้อ รถบรรทุกซังข้าวโพดคว่ำ ที่แม่แจ่ม

วันนี้มีอุบัติเหตุ 6 ล้อ รถบรรทุกชังข้าวโพดคว่ำ ที่แม่แจ่ม