เชียงใหม่ ร่วม ฝนหลวงฯ ใช้อากาศยานพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นในอากาศ หวังช่วยลดปัญหาฝุ่นควันPM2.5

800

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ใช้อากาศยานพ่นละอองน้ำขนาดเล็กดักจับฝุ่นในอากาศ หวังช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

วันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยเพื่อใช้อากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโปรยน้ำแรงดันสูงพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

muWA7a.jpg

นายสุพิศ ทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิจัยและทดสอบการประยุกต์ใช้อากาศยานสำหรับพ่นละอองน้ำแรงดันสูงเพื่อควบคุมและบรรเทาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ระดับความสูง 5,000-6,000 ฟุต หรือประมาณ 1,700-2,000 เมตร โดยใช้ท่อโปรยติดตั้งบนอากาศยานชนิด CASA และ CN-235 และติดเครื่องพ่นสเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมกับบรรจุถังน้ำ จำนวน 3 ถัง ที่สามารถบรรจุน้ำปริมาตรรวมทั้งหมดได้กว่า 2,000 ลิตร และใช้แรงดันในการส่งน้ำไปยังหัวฉีดทั้ง 12 หัว ที่ติดตั้งอยู่ใต้เครื่องบิน ซึ่งจากการทดสอบที่ผ่านมา พบว่า การกระจายตัวของละอองน้ำที่ภาคพื้น หัวฉีดสามารถทำระยะการพ่นไกลได้สูงสุดถึง 10 เมตร และครอบคลุมพื้นที่ 100 ตารางเมตร โดยจะทำการปล่อยละอองน้ำเป็นระยะเวลา 40 นาทีต่อรอบการปฏิบัติ และคาดว่าวิธีดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดประสิทธิภาพต่อพี่น้องประชาชนสูงสุด

muWPgq.jpg

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝุ่นละอองปกคลุมหนาแน่น หลายหน่วยงานได้ระดมทุกสรรพกำลังในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งกำลังคน ยุทโธปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการจัดทำฝนหลวงทุกวันเมื่อมีความชื้นในอากาศเพียงพอและเหมาะสมจนสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ และในการประชุมหารือถึงการใช้อากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโปรยน้ำแรงดันสูงเพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้การสนับสนุน และพร้อมน้อมรับทุกความรู้เพื่อที่จะสลายฝุ่นควันคืนอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ โดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันนี้ และตลอดช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน

muWsCz.jpg
muW2F8.jpg
muWutR.jpg
muW6o0.jpg ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่