กรุงเทพโพลล์เผย คนดังที่คนกรุงอยากชวนเล่นน้ำสงกรานต์มากที่สุด คือ “บิ๊กตู่”

231

10 เม.ย. 66 – กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง “การเที่ยวสงกรานต์ของคนกรุง” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ จำ านวน 1,202 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายนที่ผ่านมาพบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 73.5 มีความเห็นว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้น่าจะคึกคักมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ขณะที่ร้อยละ 26.5 มีความเห็นว่า น่าจะคึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.2 ระบุว่ำ ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ปี นี้คือ คนอยากออกมาเที่ยวปลดปล่อยหลังโควิด-19 คลี่คลาย รองลงมาร้อยละ 51.0 ระบุว่า มีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และร้อยละ 48.0 ระบุว่า เป็นเทศกาลปีใหม่ไทย คนอยากเที่ยวพักผ่อน ทำบุญ

เมื่อถามว่า มีแผน/เตรียมตัว จะเที่ยวในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่อย่างไร พบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.3 มีแผนเดินทำง/เตรียมตัวท่องเที่ยว โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 31.3 ระบุว่า จะเดินทำงกลับบ้านเกิด รองลงมาร้อยละ 14.6 ระบุว่า จะเที่ยวในกรุงเทพฯ (เช่น ถนนข้าวสาร สยาม เอเชียทีค วัดต่างๆ) และร้อยละ 11.3 ระบุว่า จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด(เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ)

ขณะที่ร้อยละ 41.7 ไม่มีแผนเดินทาง/เตรียมตัวท่องเที่ยวในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 35.5 ระบุว่าอยากอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ชอบเที่ยวช่วงเทศกาล และร้อยละ 6.2 ระบุว่า ตั้งใจจะเล่นน้ำ / ฉลองสงกรานต์ที่บ้าน

ทั้งนี้เมื่อถามเฉพาะผู้ที่มีแผน/เตรียมตัวท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ว่าจะไปกับใคร ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 ระบุว่า ไปกับครอบครัว/ญาติ/พี่น้อง รองลงมาร้อยละ 14.7 ระบุว่า ไปกับแฟน/คนรัก และร้อยละ 13.4 ระบุว่า ไปกับเพื่อน/กลุ่มเพื่อน

สำหรับกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.4 ระบุว่า ทำบุญตักบาตร/สรงน้ำพระ เนื่องในวันปีใหม่ไทย รองลงมาร้อยละ 41.1 ระบุว่า พบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติ/เพื่อนฝูง และร้อยละ 39.3 ระบุว่า รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

ส่วนคนดังในสังคมที่คนกรุงอยากชวนไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด ร้อยละ 11.1 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมา ร้อยละ 10.4 คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 7.0 คือ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 5.6 คือ ลิซ่า BLACKPINK และ ร้อยละ 4.5 คือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร

blank

ที่มา : กรุงเทพโพลล์