หลอดดูดมีค่าอย่าทิ้ง! ชวนบริจาคหลอดดูดพลาสติก ทำเป็นหมอนและที่นอนสำหรับผู้ป่วย หรือ คนชราที่มีความขาดแคลน

3215

หลอดดูดมีค่าอย่าทิ้ง! เปลี่ยนหลอดดูดพลาสติกให้เป็นหมอนสำหรับผู้ป่วย หรือ คนชราที่มีความขาดแคลน

     โครงการทำหมอนจากหลอดดูด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชียงใหม่ต้องการคุณ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากสายบุญ และคนหัวใจสีเขียวเป็นอย่างดี ทั้งการจัดส่งหลอดดูดมาจากทั่วประเทศ ตลอดจนมีประชาชนที่มีหัวใจเสียสละออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านค้าต่างๆ ร่วมบริจาคหลอดดูดใช้แล้วให้เทศบาลนครเชียงใหม่ และออกไปตระเวนเก็บหลอดดูดมามอบให้เทศบาลด้วยตนเอง

     หลอดดูดของท่านเมื่อถึงมือเราจะถูกเปลี่ยนให้เป็นหมอนเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ใช้หนุนนอนลดการเกิดแผลกดทับ และลดการสะสมไรฝุ่น โดยหมอนจะใช้หลอดในการทำทั้งหมด 2,200 หลอด ที่นอนใช้ทั้งหมด 15,600 หลอด โดยที่นอนน้ำหนักต่อผืนประมาณ 6.5 กิโลกรัม

    สิ่งที่สำคัญของโครงการนี้คืออยากให้ทุกท่านลดการใช้พลาสติกทุกชนิดออกจากชีวิตประจำวัน แต่ถ้ายังทำไม่ได้ทั้งหมด ทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีนโยบายในการลดขยะ หลายประการด้วยกัน แต่สำหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้ สามารถมอบหลอดดูดให้กับเราได้หลายช่องทาง ตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือติดต่อสอบถาม 053-259136-7

     โดยหลอดดูดนั้นต้องเป็นหลอดพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้ว โดยสามารถนำมามอบได้ที่ จุดรับหลอดดูดของเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้

1.สำนักงานแขวงศรีวิชัย(งานสุขาภิบาล)
2.สำนักงานแขวงนครพิงค์(งานสุขาภิบาล)
3.สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่(ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข)
4.ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
5.สำนักงานแขวงกาวิละ(งานสุขาภิบาล)
6.สำนักงานแขวงเม็งราย(งานสุขาภิบาล)