เชียงใหม่คุมเข้ม! ห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามจำหน่ายเกินราคา

302

เชียงใหม่คุมเข้ม! ห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามจำหน่ายเกินราคา

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 บริเวณตลาดวโรรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการนำปืนฉีดน้ำแรงดันสูงจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และย้ำเตือนผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายเกินราคา พร้อมทั้งให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน โดยมี นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

mOfeyZ.jpg

จากการตรวจสอบร้านค้าในครั้งนี้ ไม่พบการจำหน่ายสินค้าปืนฉีดน้ำในลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการ ห้างร้าน ผู้ค้าปลีก ทุกแห่ง งดการจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงในลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งได้กำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อเปิดเผยราคาให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจ ห้างร้านเป็นอย่างดี โดยในช่วงบ่าย คณะเจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ภายในห้างสรรพสินค้า โลตัสฯ และ บิ๊กซีฯ ต่อไป

mOfy9I.jpg

สำหรับการปฏิบัติตามมาตรการแสดงราคาสินค้า หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากพบเห็นผู้ฝ่าฝืนสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2659-61 หรือสายด่วน 1569

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

mOfJc0.jpgmOfLsu.jpgmOfFjP.jpg