Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ "ด่วน‼️ระวัง" หลุมอันตราย ยางรถยนต์แตกหลายคันแล้ว ใกล้โรงเรียนช่อฟ้าฯ

“ด่วน‼️ระวัง” หลุมอันตราย ยางรถยนต์แตกหลายคันแล้ว ใกล้โรงเรียนช่อฟ้าฯ

-

24 ส.ค. 2562
“ด่วน‼️ระวัง” หลุมอันตราย ยางรถยนต์แตกหลายคันแล้ว
📌“ถนนเชียงใหม่-ลำปาง” ก่อนถึงโรงเรียนช่องฟ้าฯ อยู่ขาเข้าเมือง ก่อนลอดสะพาน หลุมอยู่เลนขวา
****เมื่อคืนก่อน มีคนนำกรวยสีส้มไปวางไว้ เพราะตกหลุมยางแตกเหมือนกัน มอเตอร์ไซต์ล้ม คิดว่าแก้ไขไปแล้ว
*** ตะกี้นี้ท่านสมาชิกเพจ เจออีก ยางแตกอีก ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระวังด้วยนะ


Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!