ร้านแว่นตาOrbit-โดยนักทัศนมาตร ศูนย์เลนส์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล เครื่องวัดสายตาระบบดิจิตอล ร้านแว่นตาชาวเชียงใหม่

308

มองหาร้านแว่นใหม่ ออบิทไงมีหมอสายตา‼️

บทความนี้มีประโยชน์ : สำหรับทุกๆท่านที่มองหาร้านแว่นที่ใส่ใจในรายละเอียดและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตาประกอบแว่นตัวจริง โดยนักทัศนมาตร

ร้านแว่นตาออบิทมีนักทัศนมาตรให้บริการทางด้านการแก้ปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะ จบมาในระดับปริญญาตรีทางด้าน ทัศนมาตรศาสตร์ เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสายตาโดยตรง และแก้ไขปัญหาสายตาด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาตลอดระยะเวลา 6 ปี

blank

บรรยากาศภายในร้านแว่นตาออบิท เราออกแบบด้วยนักออกแบบมืออาชีพผสมผสานสไตล์มินิมอล ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาเข้ามารับบริการ

blank

ภายในห้องวัดสายตาเราสร้างห้องวัดสายตาที่มีระยะการวัดสายตาตรงตามมาตรฐานห้องวัดสายตาระดับสากล 6 เมตร เพื่อให้ตาลดอาการเพ้งเพื่อให้ได้ ค่าสายตาที่แม่นยำ

blank

อีกทั้งใช้เครื่องมือวัดสายตาที่ทันสมัยมีเครื่องมือวัดสายตาที่ครบครันในการแก้ป้ญหาสายตาด้วยขั้นตอนการวัดที่ละเอียดและเที่ยงตรง โดยนักทัศนมาตรจะทำการวัดและวิเคราะห์ปัญหาสายตา สั้น ยาว เอียง หรือสายตาผู้มีอายุตามวัย ด้วยการวัดละเอียด 6 ขั้นตอน

blank

เครื่องวัดสายตาเกือบทั้งหมดเป็นเครื่องวัดสายตาระบบดิจิตอลเพื่อความละเอียดและแม่นยำมากที่สุด

blank

ภายในห้องวัดสายตาเราจะวัดการมองเห็นด้วยเครื่อง Digital Phoropter เพื่อวัดค่าสายตาสั้น สายยาว สายตาเอียง ค่าอ่านหนังสือสำหรับผู้มีค่าสายตายาวตามอายุ และตรวจสอบการทำงานร่วมกันของดวงตาข้างขวาและข้างซ้าย เพื่อให้ค่าสายตาทั้งสองข้างทำงานสัมพันธ์กัน

blank

ตรวจประเมินสุขภาพดวงตาส่วนหน้า โดยเครื่อง Slit lamp
1. เปลือกตาและขนตา(Upper/Lower Lids, Eyelashes) เพื่อประเมินโรคกุ้งยิง โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน ขนตาทิ่มเข้าตา หรือแม้กระทั่งโรคเนื้องอกที่เปลือกตา
2. ตรวจเยื่อบุตาขาว(Conjunctiva) เพื่อประเมินภาวะภูมิแพ้ขึ้นตา การติดเชื้อไวรัส ต้อลมหรือต้อเนื้อ
3. ตรวจบริเวณตาขาว(Sclera) เพื่อประเมินโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน โรคไขข้ออักเสบ หรือภาวะเลือดออกต่างๆ
4. ตรวจกระจกตา(Conea) เพื่อประเมินว่ากระจกตาใสเป็นปกติหรือมีสิ่งแปลกปลอมฝั่งอยู่หรือไม่
5. ตรวจม่านตาและรูม่านตา(Iris,Pupil) เพื่อประเมินการตอบสนองต่อแสงและสีของดวงตาว่าปกติดีหรือไม่
6. ตรวจเลนส์แก้วตา(Lens) เพื่อประเมินภาวะของต้อกระจกที่มีการเปลี่ยนแปลงตามอายุ
7. ตรวจช่องหน้าม่านตา(Anterior chamber) เพื่อประเมินคามกว้างของมุมตาว่ามีความเสี่ยงของโรคต้อหินหรือไม่
8. ประเมินภาวะตาแห้ง(Tear meniscus)
รวมทั้งจะใช้ slit lamp ในการ fitting cotact lens ว่า มีความเหมาะสมกับดวงตาของผู้รับบริการหรือไม่

blank

ต่อมาจะตรวจสุขภาพดวงตาส่วนหลังด้วยเครื่อง Ophthalmoscope สำหรับคนไข้ที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เพื่อหาอุบัติการณ์ของโรคต้อหิน รวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคของหลอดเลือดได้แก่เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง

blank

ตรวจสุขภาพดวงตาอย่างละเอียดด้วยเครื่อง Retinoscope
1. เพื่อตรวจหาค่าสายตาโดยวิธีการ Objective พร้อมประเมินร่วมกับวิธี Subjective ด้วยเครื่อง Phoroptor
2. ใช้ประเมินค่าสายตาของเด็ก ที่มีอายุต้ำกว่า 12 ปี เพื่อป้องกันการเพ่งที่มากเกิน (Over Accomodation)

blank

ตรวจเช็คค่า Intermediate Pupilary Distance (IPD) ด้วยเครื่อง PD meter เพื่อตรวจระยะห่างระหว่างรูม่านตา

blank

ประเมินภาวะตาบอดสีด้วย Ishihara plates ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

blank

สามารถทดลองใช้งานเลนส์จริง ได้ในเลนส์ชั้นเดียวและเลนส์หลายชั้น (Progressive Lens) ทั้งการเดิน นั่ง ใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ และ การอ่านหนังสือ

blank

เมื่อได้เลนส์ที่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาเรียบร้อย และมั่นใจว่าเลนส์ที่ได้ ผ่านการวัดสายตาอย่างละเอียดครบทุกระบบแล้ว ผู้รับบริการเลือกแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปทรงหน้า เข้ากับค่าสายตา โดยคำแนะนำของนักทัศนมาตร เพื่อให้ได้แว่นตาที่เข้ากับรูปทรงหน้าและพร้อมทั้งเข้ากันกับค่าสายตาที่วัดได้

blank

เมื่อเลือกทรงแว่นตาที่เข้ากับรูปทรงหน้าแล้วเราก็เช็คคร่าวๆว่า แว่นตาที่ได้รับสวมใส่สบาย และดูแล้วเข้ากับผู้รับบริการทุกอริยาบถ และเหมาะสบกับการทำงานหรือการใช้งานหรือไม่

blank

นำแว่นตาที่ผู้รับบริการเลือก มาปรับทรงแว่นตาให้กระชับใบหน้า และใส่ได้ถูกต้องมากที่สุด มาตรวจวัดด้วยเครื่อง Eye Ruler ในการประกอบการ fitting แว่น เพื่อให้ค่าที่ได้มามีความจำเพาะกับบุคคลมากขึ้น และแม่นยำที่สุด จาก Essilor

blank

เสร็จแล้วทางนักทัศนมาตรจะนำค่าสายตาที่วัดได้ มาใส่ข้อมูลการวัดได้ เช่น ความสูงของดวงตา ระยะห่างของดวงตาทั้ง 2 ข้าง ลงบนแว่นตาเพื่อทำการจัดส่งให้แผนกตัดและประกอบแว่นตาในขั้นตอนต่อไป

blank

ร้านแว่นตา Orbit เราใช้เครื่องตัดเลนส์คุณภาพสูง เครื่อง Delta 2 จาก Essilor ซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องตัดเลนส์ที่ละเอียดแม่นยำ มาตรฐานยุโรป จะมีใช้งานเฉพาะร้านแว่นตาชั่นนำเท่านั้น ซึ่งเรานำมาเพื่อใช้ตัดเลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลเพื่อให้แว่นตาที่ผู้รับบริการสวมใส่ จะได้รับแว่นตาเฉพาะบุคคลที่ดี มีความแม่นยำ และสวมใส่ได้สบายตาที่สุด อีกทั้งช่างตัดแว่นตาเราได้ฝึกอบรมโดย Essilor จนจบหลักสูตร และมีการพัฒนาการประกอบแว่นทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในการตัดเลนส์

blank

เลนส์ที่เราสั่งจะเป็นเลนส์ใหม่ ไม่ใช่เลนส์ค้างสต็อค จึงมั่นใจได้ว่าเลนส์ทุกคู่ได้ถูกสั่งใหม่ทุกๆคู่ ซึ่งเราเลือกเลนส์ที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐาน มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ละเอียดและทันสม้ยได้แก่ Zeiss, Essilor, Hoya, TOG, Tokai และ Nikon ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำในการเลือกเลนส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งเลนส์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นมีเทคโนโลยีการผลิตเลนส์ไม่เหมือนกัน

blank

สุดท้ายเมื่อผลิตและประกอบแว่นเสร็จเรียบร้อยผู้รับบริการจะได้รับแว่นตาที่มีเลนส์ที่สวมใส่แล้วสดใสและสวมใส่สบายตาทุกคู่ และทางร้านแว่นตา Orbit- โดยนักทัศนมาตร เรามั่นใจว่าแว่นตาที่ตัดจากทางร้านทุกคู่สวมใส่สบาย ด้วยเครื่องมือวัดสายตาที่ครบครันมีคุณภาพสูงรวมทั้งเครื่องตัดเลนส์ที่มีมาตรฐานระดับสากล เราจึงมั่นใจ 100% ว่าสวมใส่ได้สบาย หากไม่สบายตาเราจะทำการเปลี่ยนเลนส์ให้ทันที ไม่มีข้อแม้

blank

📌ร้านแว่นตาORBIT – โดยนักทัศนมาตร ร้านแว่นตาของชาวเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสุเทพหลัง มช. ร้านอยู่เลยซอยวัดอุโมงค์ 50 เมตร เมื่อขับรถไปคันคลอง อยู่ตรงข้าม มช.

blank

📌เวลาทำการของร้าน:
🔹เรามีนักทัศนมาตร 2 ท่าน
🔹เปิดทุกวัน 13:00-20:00น.
🔹หยุดช่วงสงกรานต์ 13-15 เม.ย
🔹นัดวัดสายตาได้ทุกวัน

🚗 รถยนต์สามารถจอดฝั่งตรงข้ามร้านได้จ้า^^
❌ห้ามจอดเวลา 15:00-18:00น.

blank

📌ด่วนโปรฯนี้มีจำกัด
🎉รับส่วนลดทันที 10% เมื่อท่าน จองคิวแล้วแจ้งว่ามาจาก #CM108 🎉
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2566 นี้เท่านั้น
=================
จองคิวได้ที่
✅Line ID: https://bit.ly/40MbevH
📱Tel: 082-698-8002
🅿️FB: https://www.facebook.com/orbit.optometrist
📲Instagram:@orbit.eyecare2023
💻 Web Site: https://www.orbit-eyesight.com/
=================