กำหนดการ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566

4811

กำหนดการ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566

รวมข้อมูลงาน #ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566
*ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2566
ตารางกิจกรรม รายละเอียดตามภาพใต้โพสต์นี้
การรับสมัครการประกวด
1. การประกวดการประดิษฐ์ตุงล้านนา
เปิดรับสมัคร: 1 – 10 เมษายน 2566
วันที่แข่งขัน: 12 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
รายละเอียด: https://bit.ly/ToongContest
2. การประกวดเจดีย์ทราย
เปิดรับสมัคร: 1 – 10 เมษายน 2566
วันที่แข่งขัน: 12 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
รายละเอียด: https://bit.ly/SandPagodaContest
3. การประกวดเทพี – เทพบุตรสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี 2566
เปิดรับสมัคร: 1 – 10 เมษายน 2566
วันที่แข่งขัน: 13 – 14 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
รายละเอียด: https://bit.ly/MissAndMrSongkran
4. การประกวดหนูน้อยสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี 2566
เปิดรับสมัคร: 1 – 10 เมษายน 2566
วันที่แข่งขัน: 15 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
รายละเอียด: https://bit.ly/SongkranKids
5. การประกวดการแข่งขันจัดขันโตกล้านนา
เปิดรับสมัคร: 1 – 10 เมษายน 2566
วันที่แข่งขัน: 15 เมษายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ
รายละเอียด: https://bit.ly/KhantokeContest
บทความเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์/ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
1. ท้าวกบิลพรหม
2. ประเพณีการก่อเจดีย์ทราย
3. ตุงล้านนา
4. ยอสวยไหว้สา พระญามังราย
5. ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
6. เครื่องสักการะล้านนา
7. แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
8. ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหรีและขนทรายเข้าวัด
mg6dDS.jpg
mg60Jn.jpg
mg6Shg.jpg
mg6YEW.jpg